پيشگيري و كنترل بيماري هپاتيت نيازمند توجه و همكاري تمام گروه هاي جامعه است

كارشناس مسوول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي شبكه بهداشت شهرستان ري گفت: پيشگيري و كنترل بيماري هپاتيت نيازمند توجه جدي است و همكاري تمام گروه هاي فعال در جامعه را مي طلبد.  […]

ادامه مطلب …

مناطق مهاجر نشین در حاشیه شهرستان ری از نظر شیوع بیماریها بازرسی شد

مناطق مهاجرنشین شهرستان ری به منظور کنترل و پیشگیری از بروز بیماری های پرخطر، از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری مورد بازرسی ویژه قرار گرفت.  

ادامه مطلب …

شبکه بهداشت ری نسبت به استفاده از یخ های غیربهداشتی هشدار داد

به گزارش ری وب :معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در مورد استفاده از یخ های غیربهداشتی که موجب انتقال برخی بیماری های خطرساز از این طریق می شوند، هشدار داد.  

ادامه مطلب …